ВИРОБНИЦТВО

Прийом і зберігання сировини

Сировина (зерно пшениці, жита) на підприємство надходить як автомобільним так і залізничним транспортом. Зерно, що надходить автотранспортом на елеватор №1, 2 спочатку зважується на центральних автомобільних електронно-тензометричних вагах “Єрмак ВА 60-2-20” вантажопідйомністю 60 тонн.

Зерно, що надходить залізн. транспортом зважується на вагонних вагах вантажопідйомністю 150 тонн. Відбір зразків зерна з автотранспорту відбувається за рахунок пробовідбірника ячеїстого типу. Елеватор №1 – дозволяє зберігати 14 тис. тонн зерна. Елеватор №2 – дозволяє зберігати 30 тис. тонн зерна.

Технологічний процес підготовки й переробки зерна

У зерноочисному відділенні зерно піддається ретельному очищенню від усіляких часток органічного, мінерального або промислово-побутового характеру на спеціальних машинах за допомогою набору сит і повітряних потоків. Частки, рівні розміру зерна, що складаються з металу або металевих руд, відокремлюються на магнітних сепараторах. Частки мінерального походження: камінь, асфальт, грудочки землі відокремлюються на камневідбірних машинах.

Практично чисте зерно інтенсивно замочується й інтенсивно перемішується в машинах мокрого лущіння, де відбувається часткове відділення плодової оболонки.

Після того як зерно відлежить, воно знову направляється на другий щабель очищення, де відокремлюються оболонки зерна й інші частки, що залишилися випадково. Після вторинного очищення зерно знову рясно замочується й направляється в бункери для другої відлежки на 2-3 години. Пройшовши після цього ще через пневмосепарируючі машини, чисте зерно подається в відділення помолу. Додамо при цьому, що замочується зерно в процесі очищення гарячою водою температурою 30-40°, що не тільки підвищує ефект відділення плодової оболонки, але зміцнює клейковину зерна. При гідротермічній обробці вологість зерна збільшується на 3-5%. Технологічна оптимальна вологість зерна, що надходить на розмел, повинна бути 15-15,5%.

Тепер наступає найголовніший етап у технології переробки зерна – його здрібнювання й одержання борошна. Дуже довгий шлях проходить зерно, поки з нього вийде борошно.

Спочатку зерно на елеваторі транспортується горизонтально й сиплеться зверху вниз кілька разів, проходячи шлях довжиною 500 м, у зерноочисному відділенні 300 м и в відділенні помолу 800 м. А всього 1600 м пройде зерно, щоб перетворитися в борошно й висівки.

У відділенні помолу головне устаткування для одержання борошна – це вальцьові верстати, у цих верстатах зерно, потрапляючи між двох валків, притиснутих друг до друга й обертових так, щоб зерно, потрапляючи між них, перероблялось, але не в борошно, а в проміжні продукти, простіше кажучи в крупки великі, середні й: дрібні. Це основна вимога технології виробництва борошна.
А після вальцьового верстата суміш дробленого продукту повітряним потоком знімається з машини й піднімається на верхній поверх, де, відокремлюючись від повітря, продукт надходить на розсів. Розсів улаштований так, щоб продукт, що поступає на нього розділявся за крупністю на 3-5 фракцій. Далі після розсіву крупки потоками надходять на розсіювачі машини, де, проходячи по ситах за допомогою повітряного потоку, від крупок відокремлюються частки оболонок.

Чиста біла крупа далі надходить на шліфувальні вальцьові верстати, де дробиться, перетворюючись у дрібну крупу й дунст (найдрібнішу). Ці дрібні крупки, проходячи ще раз через очисні системи, надходять на верстати систем помолу. Таких систем помолу у млині 8-11. Щоб остаточно відокремити борошнисту частину від оболонки, продукт помолу повинен пройти всі ці 11 систем помолу.
Крім борошна, крупи й висівок на сучасних млинах передбачена система відбору зародка зерна. Цей продукт являє собою плоску частку розміром 2-2,5 мм жовтого кольору, за біохімічним складом це найцінніший продукт, але через вміст у ньому жиру до 14%, при попаданні в розмеленому виді в борошно, сприяє її прогорканню. Сам по собі зародок являє собою цінну сировину для виробництва лікарських препаратів, вітамінів, парфумерних виробів й як харчова добавка використовується в кондитерської промисловості. Цей продукт складається з: білка 30%, цукру 30%, 21 найменування мікроелементів, цілого ряд незамінних кислот і вітаминів, з перевагою токоферолу (вітаміну Е).

Отже, отримане борошно сортовим потоком надходить на контрольний розсів, де відокремлюються оболонки зерна, що потрапили випадково, а готове чисте борошно стислим повітрям направляється у бункери для зберігання борошна або в надвибойні бункери. З надвибойних бункерів борошно через ваговідбійні апарати попадає в склад або прямо в залізничний вагон. Підприємство має можливість робити відвантаження борошна- крупи, висівок як безтарним способом так й у тарі вагою 50кг-борошно пшеничне, крупа манна.

На фасовці №1 проводиться фасування борошна в / с в паперові пакети по 2 кг, а так само групова упаковка в термопакувальну плівку по 10пакетов.

На фасовці №2 відбувається фасування борошна в/с у паперові пакети по 1,5 й 10 кг, і так само фасування крупи манної в поліетиленове впакування по 1кг. Таким чином відбувається групове впакування борошна в термопакувальну плівку.

Переваги продукції підприємства в порівнянні із продукцією конкурентів:

В 2020 році підприємству виповнилося 123 роки від дня створення. Перевагами продукції підприємства є висока якість, що відповідає всім нормативним документам, а також контроль сировини продукції на кожному технологічному етапі. Велику роль відіграє вдосконалення й впровадження в технологічні процеси виробництва технологій й устаткування.

За цей проміжок часу підприємство кілька разів реконструювалося, проводилася модернізація, обновлялося технологічне й транспортне встаткування, розширювався асортимент випускаємої продукції.
Всі технічні нововведення спрямовані на випуск високоякісної продукції, якість якої підтверджена дипломами.

Одержанню цих нагород, насамперед, сприяла кропітка й щоденна робота колективу підприємства Дніпромлин, починаючи від приймання зерна й закінчуючи відпуском готової продукції споживачеві.

Більшу й відповідальну роботу з контролю якості зерна, що приймається й відпуску готової продукції здійснюють працівники ПТЛ, використовуючи сучасне устаткування й методики визначення якості.

Контроль якості виробництва ведеться на кожному етапі технологічного процесу. При прийманні зерна відбір проб відбувається гідравлічним пробовідбірником марки APPOLLO з визначенням якості зерна на сучасному встаткуванні: Спектран-ит, Інфротек 1241, вологоміри Вайл-55 з визначенням у лабораторії елеватора показників якості зерна, визначених нормативно-технічною документацією.

У процесі зберігання зерна на елеваторі підприємства ТОВ "ДМК "Дніпромлин" відбувається контроль за наступними показниками: температурний режим зернової маси, вологість, органолептичний аналіз, засміченість, зараженість, кількість й якість клейковини, натурна вага, склоподібність, здійснюється контроль за первинним очищенням зернової маси й складанням помольних партій у процентному співвідношенні між класами.

При передачі складеної помольної партії зерна у виробничі цехи підприємства контролюється зерно по вологості, кількість й якість клейковини, склоподібність і засміченість.

При підготовці зерна до переробки в зерноочисних відділеннях виробничих цехів лабораторія контролює якість остаточного очищення зерна від домішок, процес гідротермічної обробки зерна (зволоження й випарювання) і напрямок зерна в переробку (у відділення помолу).

У процесі здрібнювання зерна в відділенні помолу й передачі продукції на склад контролюється – якість зерна за наступними показниками: вологість зерна, засміченість; протягом зміни працівники ПТЛ контролюють якість випускаємої продукції, ощо, по вологості, органолептику (кольори, запах, смак), крупність помолу, металомагнітні домішки, кількість й якість клейковини, білизну борошна, у середнєзмінному зразку зольність і число падіння.

При затаруванні, фасуванні й відпуску продукції безтарним способом відбувається остаточний контроль працівниками ПТЛ як за стандартною вагою пакувальних одиниць і за відпусткою з видачею якісних посвідчень на продукцію.

На всю продукцію, що випускається підприємством ТОВ "ДМК "Дніпромлин", є <Гігієнічні висновки>, <Протоколи дослідження з показників безпеки>. Продукція відповідає всім вимогам ДСТУ, технічним умовам і Дст.

Опис технологічного процесу виробництва гранульованих висівок.

У технологічному процесі виробництва гранульованих висівок використаються технологічне устаткування виробництва Чехії.

Установлене встаткування по технічних параметрах краще серед вітчизняних аналогів з використанням на пресах – грануляторах плоских матриць. Такі преса більше тихі в роботі, мають гарні умови завантаження робочих органів, матриці дешевше в порівнянні із циліндричними. Лінія укомплектована двома паралельно працюючими пресами – грануляторами, двома охолоджувальними колонками й одним вібросепаратором гранул.

Розсипні пшеничні висівки надходять в оперативні ємності нагнітаючим пневмотранспортом по трубах продуктивністю 6 т/ч. Схема подачі розсипних пшеничних висівок на лінію гранулювання й відпуску гранульованих висівок – універсальна, у ємностях можна зберігати як розсипні, так і гранульовані висівки. З оперативних ємностей розсипні висівки за допомогою транспортних механізмів направляються в накопичувальну ємність із виділенням металомагнітної домішки в потоці. Після ємності за допомогою гвинтових дозаторів висівки подаються в міксери, що пропарюють, де пшеничні висівки обробляються парою, температурою 120-150 0С, а потім надходять на преса – гранулятори, де висівки вдавлюються за допомогою чотирьох пресувальних накатних роликів в отвори матриці й на нижній стороні матриці відрізаються ножами. Після пресування гранули охолоджуються до температури 20 0С або на 5 0С вище аніж температури навколишнього середовища на охолоджувальних колонках.

Готові гранульовані висівки просіваються на вібросепарторі, де відокремлюється не кондиція, яка повертається на повторне гранулювання. Після просіювання гранульовані висівки піднімаються на верхній поверх і направляються в оперативні ємності на зберігання. Відпуск насипом гранульованих висівок здійснюється як на залізничний транспорт так і на автотранспорт.

Схемою передбачено відбір гранульованих і розсипних висівок на ваговідбійних апаратах у мішки вагою 30кг і відпуск споживачеві за допомогою стрічкових конвеєрів й існуючої навантажувальної машини. Гранульовані висівки відповідають ТУУ 20047943-003-99.